ELFLA IX projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Stopiņu novada dome
 “Karla Orfa ritma instrumentārija iegāde”
ELFLA finansējums: 2757,94EUR

Projekta mērķis ir Karla Orfa ritma instrumentārija izmantojumsUlbrokas Mūzikas un mākslas skolā realizēto kultūrizglītības programmu kvalitātes uzlabošanai.

Apvienojot klasisko mūzikas apmācības metodi ar Karla Orfa metodi, tiek pilnveidots bērnu radošums. Metodes ieviešana nodrošina harmonisku bērna garīgās pasaules attīstību, atraisa bērna interesi un fantāziju, iemāca prasmi klausīties, attīsta intelektuālo domāšanu, fizisko koordināciju, komunicēšanās prasmi un pašnovērtējumu, vairomotivāciju mācīties. Izmantojot Karla Orfa instrumentus,iegūtais ritmiskums atvieglo kolektīvās muzicēšanas darbību, kalpojot kā vienotājspēks, un sagatavo audzēkņus turpmākasprofesionālās izglītības iegūšanai vai darbībai pašdarbības muzikālajos kolektīvos.

Priekšnesuma laikā audzēkņi var aktīvi līdzdarboties un iegūt atzīšanas un pārliecības sajūtu par savu muzicēšanas māku, kā arī var attīstīties par brīvām unradošām personībām.

 

 

Stopiņu novada dome
Projekta nosaukums: “Radošā šūšanas darbnīca”
ELFLA finansējums: 1600,66EUR

Projekta mērķis ir Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana. Stopiņu novada dienas centru pakalpojumu kvalitātes un pieejamības papildināšana, uzlabojot dienas centros pieejamā aprīkojuma klāstu, radošāsšūšanas darbnīcasattīstīšana.

Projekts tiek īstenots Stopiņu novada dienas centros. Lai sasniegtu projekta mērķi, dienas centru aprīkojums papildināts ar šujmašīnām un overloka iekārtām (pa vienam overlokam Sauriešu, Ulbrokas un Upesleju, Līču dienas centros, divasšujmašīnas Sauriešu dienas centrā, viena Upesleju dienas centrā, viena šujmašīna Ulbrokas dienas centrā, divasšujmašīnas Līču dienas centrā).

Dienas centri Saurieši, Ulbroka, Upeslejas un Līči ir ieplānojuši radošajāsdarbnīcāsmācīt šūt tērpus dažādiem pasākumiem, tekstilmozaīkas, iemācīties šūt vienkāršas un sadzīvē nepieciešamas lietas, apstrādāt apgleznotā zīda izstrādājumus, kurus pašreiz nav iespējams apšūt. Iegādātāsšujmašīnas un overloki tiek izmantoti, lai šūšanas darbnīcu nodarbības dienas centros noritētu augstā kvalitātē, tiek veicināta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, paplašinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iespēja veidot interešu pulciņus, rīkojot šūšanas apmācības.

Īstenojot projektu, Stopiņu novada dienas centros atjaunotsaprīkojums un dažādots pieejamo pakalpojumu klāsts, tādējādi uzlabojot novada iedzīvotājiem pieejamās brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dienas centri ir publiski pieejami, un tos apmeklē visu vecumu un sociālo slāņu iedzīvotāji, tādēļ projekta laikāiegādātais aprīkojums būs pieejams plašam sabiedrības lokam.

 

 

Biedrība “Horses.eu”
“Inovatīvu sporta aktivitāšu ieviešana Stopiņu un Salaspils novadā biedrības organizētajos pasākumos”
ELFLA finansējums: 1318,95EUR

Projekta mērķis ir popularizēt Doles salā izjādes ar zirgiem, to labvēlīgo ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību. Dot iespēju bērniem un jauniešiem un dažādu sociālo riskagrupu cilvēkiem iepazīties ar zirgiem un jāšanassportu, bagātināt viņu brīva laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kur tiek popularizētsveselīgsdzīvesveids. Šķēršļu komplekts pilnveidos jāšanas laukumu (nodrošinās pakalpojuma kvalitāti) un nodrošināsproduktīvākastreniņnodarbības.

Lai veiksmīgi tiktu vadītas izjādes pa laukumu vai treniņnodarbības,jāpilnveido izjādes laukumu. Ikdienas treniņnodarbības notiek regulāri – piecas dienas nedēļā, trenera vadībā. Esošišķēršļi ir novecojuši un nav pietiekami, tādēļ vēlams pilnveidot izjādeslaukumu, lai tas būtu drošs ne tikai jātniekam, bet arī zirgam.

 

Aktīvās atpūtas atbalsta biedrība “Dole”
“Ar mobilo gāzes sildītāju un gaismu atpūta ārā arī vēsā laikā!”
ELFLA finansējums: 741,60EUR
 

Projekta mērķis ir dažādot aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā, piedāvājot tās arī vēsākos laikapstākļos.

Doles sala ir unikāla vieta jebkurā gadalaikā, tās savdabīgais kontrasts un miers piedāvā baudīt klusumu un dabu mūsu Daugavas krastos. Biedrības mērķis ir popularizēt Doles salu, veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantotšo brīnišķīgo dabu, kas mudina pievērstiesveselīgamdzīvesveidam. Radīt iespēju dažādot un paplašināt sportisko aktivitāšu iespējamību ne tikai Doles salā, bet visā pagasta teritorijā, kā arī nodrošināt šo sportisko un aktīvo pasākumu veiksmīgu norisi visa gada garumā neatkarīgi no laikapstākļiem. Kad rodas vēlme pagarināt silto laiku, lai sarīkotu kādu pasākumu brīvā dabā vai teltī, vispiemērotākais risinājumsir āra sildītāji un iespēja pasākumu izgaismot!

Biedrība regulāri rīko visdažādākās aktīvās atpūtas un sportiskās aktivitātes. Ziemā – slidošana, slēpošana, uz kuru tiek aicināti visi interesenti. Vasarā – aktīvā atpūta uz Daugavas – ūdensslēpošana, laivošana pie Doles salas, putnu vērošana u. c. Visas mūsu aktivitātes un idejas cenšamies padarīt atvērtas un pieejamas visai Doles salas un pagasta sabiedrībai.

Latvijas klimats mums piedāvā siltu laikutikai dažus mēnešus gadā, taču āra atpūtas sezonu var sākt ātrāk un arī krietni paildzināt! Šādam nolūkam ir radīti mobilie gāzes sildītāji, kas ir ļoti populāri Skandināvijas valstīs, Austrijas un Vācijas kalnu kūrortos un citur. Izvēloties gāzes sildītāju, tiek iegūtas šādas priekšrocības: maksimālajā režīmā sildītājs darbojas vairākas stundas,tas ir vēja drošsun sasilda telti līdz patīkamaitemperatūrai.

Kabelis un fluorescentās lampas ir lieliska iespēja izgaismot pasākumu arī tumšā laikā.

Biedrība ar šo projektu ir vairojusipakalpojumu pieejamību un būtiski uzlabos arī kvalitāti. Iegādājoties divus āra mobilos gaisa sildītājus, astoņas fluorescentās lampas un kabeli, ir rasta iespēja patīkamāk nekā līdz šim iepazīt un izbaudīt skaisto Doles salu – vietu, kur arī vēsākā laikā var atpūsties, sasildīties. Ar šo aprīkojumu biedrība varēs piedalīties arī semināru unbērnu un jauniešu nometņu, kā arī sporta sacensību un citu aktivitāšu rīkošanā. 

 

Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala”
“Sulu spiešanas pakalpojumaizveide”
ELFLA finansējums:1515,00EUR

 

Projekta mērķis ir nodrošināt sulu spiešanas pakalpojuma pieejamību ģimenēm, uzlabot ģimeņu ekonomisko stāvokli, efektīvi izmantojot ģimeņu piemājas dārzu saimnieciskos resursus un nodrošinotizaudzētās ražas (ābolu, bumbieru, vīnogu) pārstrādi.

Daudzbērnu ģimeņu biedrība apvieno Salaspils novada ģimenes. Veicot biedru aptauju, 84procentidalībniekunorādīja, ka viņi ir ieinteresēti pašu gatavotas ābolu sulas ieguvē. Daudzām ģimenēm ir piemājas dārzi, vasarnīcas, radiniekudārzi, kur aug augļukoki – ābeles, bumbieres u. c. Pamatā ģimeņu dārzos ābeles netiek audzētas, izmantojot modernas tehnoloģijas un augļu ražas regulēšanu– ir raksturīgi, ka liela raža ir katru otro gadu. Šādos lielas ražas gados ne vienmēr (pat lielai ģimenei) ir iespējams izlietot vai pilnībā pārstrādāt visu ražu, jo īpaši agro šķirņuābolu unbumbieru ražu, konevar uzglabāt ziemai.

Sulu spiešanas pakalpojuma izveide nodrošina ģimeņu izaudzēto augļu ražas pilnīgāku izmantošanu, veselīgas sulas ieguvi ģimeņu uzturam un, kas būtiski, laika ietaupījumu augļu apstrādei. Projekta laikāiegādāts aprīkojums sulu spiešanai – jaudīgs un viegli lietojams augļu smalcinātājs un suluspiede–hidrospiede.

Hidrospiedes galvenā priekšrocība – patērējot minimumu spēka, varat saņemt maksimālu rezultātu. Nevajag izmantot muskuļu spēku, lai grieztu rokturi. Izvēlētais aprīkojums ir pietiekami jaudīgs, kvalitatīvs unērts lietošanā,turklāt tāapkopenav sarežģīta, to vartransportēt ar vieglo automašīnu.

Sulu spiešanas pakalpojums tiks nodrošināts vietās, kur ir elektrības pieslēgums un ūdensvads vai vietējais sūknis, t. i.,ģimenei būs iespējamsto saņemt savā dārzā vaimājās. Lai efektīvi izmantotu aprīkojumu, ir plānota iepriekšēja pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai.

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra