ELFLA VIII projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Stopiņu novada dome
“Kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā”
ELFLA finansējums: 3141,00EUR

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Stopiņu novadā, uzstādot kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvos stendus.

Projekta laikāuzstādīti kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīviestendi Stopiņu novadā.

Stopiņu novads aktīvi sāk attīstīt un pilnveidot savus tūrisma pakalpojumus. Novads prezentē sevi dažādās izstādēs, kā arī uzlabo tūrisma infrastruktūru. Līdz šim novadā nav bijušas izvietotikultūrvēsturisko objektu un apskates objektu stendi. Lai izvēlētos stendiem piemērotāko dizainu, tika rīkots metu konkurss, kura uzvarētāja stendu dizains tiks izmantotsšāprojekta īstenošanā. Tika uzstādīti septiņi mazie stendi: pie Ulbrokas meža kapu kapličas, Baltā krusta, Barikāžu akmens, pieminekļa 1905. gada revolucionāriem, pieminekļa ārstam, astrologam Zaharijam Stopijam, pie pieminekļa represētajiem un pie Lāčplēša akmens. Pie Līgo parka uzstādīts lielizmēra stends.

Īstenojot projektu, ir uzlaboti tūrisma pakalpojumi Stopiņu novadā, uzstādot astoņus kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvos stendus. Ieguvēji no projekta ir gan Stopiņu novada iedzīvotāji, gan viesi.

          

     

 


“Kokapstrādes pieejamība”
ELFLA finansējums: 962,68EUR
Stopiņu novada dome

Projekta mērķis ir mājturības un tehnoloģiju izglītojošo centra izveide un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums, lai veicinātu iedzīvotāju prasmju attīstīšanu kokapstrādē.

Projekta īstenošanas laikāizveidots Mājturības un tehnoloģiju izglītojošaiscentrs un nodrošināta tā materiāli tehniska bāze, atjaunojot kokapstrādei nepieciešamo tehniku. Realizējot projektu, kļuvis iespējams uz darbnīcām nāk visiem interesentiem, kuri vēlas apgūt prasmes dažādu sadzīves priekšmetu izgatavošanāno koka. Darbnīcā ir iespēja papildināt zināšanas kokapstrādes darbagaldu lietošanā un praktiska iespēja veikt dažādus darbus, piemēram, apgūt mēbeļu atjaunošanu, restaurāciju un remontu. Vēl viens virziens ir koka sīkplastikas apguve. Tas ir darbs arkoka rotu gatavošanu, virpošanu, kokgriezumiem un citiemkokapstrādes darbiem.

Projekts pierada, ka Ulbrokas vidusskola ir bāze, kas izmantojama ne tikai dienas pirmajā daļā skolēnu izglītošanai, bet tā var veidoties par nozīmīgu resursu pašvaldībai, attīstoties par nozīmīgu kultūras un izglītības centru visiemiedzīvotājiem arī pēcpusdienās un vakaros.

Realizējot plānoto projektu,ir ne tikai iespējams dažādot sabiedriskās aktivitātes, piedāvājot tematiski saistītus pasākumus, turpināt pieaugušo neformālo mūžizglītību, bet arī piedāvāt līdz šim nebijušas iespējas saistībā ar kokapstrādi. Šie visi pasākumi veicina iedzīvotāju kvalitatīvākas un personības izaugsmei lietderīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mājturības un tehnoloģiju centra telpu platība ir atbilstoša plānotajām aktivitātēm. Centra aktivitātēs vienlaikusvar darboties 10 cilvēki. Veicamo aktivitāšu nodrošināšanai ir iegūts papildu aprīkojums – kokapstrādes darba galdi, krēsli un galdi apmācību dalībniekiem. Telpas ir nodrošinātas ar atbilstošu strāvas pieslēgumu. 

           

         

 

Biedrība “Koris Loja”
“Tautastērpu iegāde jauktajam korim “Loja””
ELFLA finansējums: 11120,60EUR

Projekta mērķis ir tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Stopiņu un Salaspils novadu un lauku teritorijas iedzīvotājiem.

Koris “Loja” ir vienīgais līvu koris pasaulē, kurš ne tikai dzied, bet arī patstāvīgi apgūst senās amatu prasmes: paši savām rokām, veidojot lībiešu raksturīgās rotas, apavus un citus aksesuārus;šīs prasmes ar prieku tiek mācītas arī citiem. Agrāk koristu tērpu izveidei tika pielāgots parasts rūpnieciski ražots audums, kasatgādināja vēl tik nesenulaikuskolas formas, līdz ar to koristu koncerttērpi nereti radīja neizpratni kora klausītāju un lībiešu kultūras pazinēju vidū.

Pateicoties projekta realizācijai, korim tika iegādāti tērpi un tiek radīta iespēja veidot jaunas koncertprogrammas – gadskārtu svinēšanu ar atbilstošu ietērpu un muzikālo pavadījumu. Jaunais vizuālais tēls rosina kora darbībā iesaistīties jaunus dažādu vecumu un abu dzimumu dalībniekus, līdz ar to notiekpaaudžu savstarpēja labāka iepazīšanaun tiek popularizētas nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijas Stopiņu un Salaspils novados un lauku teritorijā.

 

Biedrība “Horses.eu”
“Jāšanas laukuma nožogojuma ierīkošana”
ELFLA finansējums: 4120,99EUR

Projekta mērķis ir popularizēt Doles salā izjādes ar zirgiem, to labvēlīgo ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību; dot iespēju bērniem un jauniešiem un dažādu sociālo risku grupu cilvēkiem iepazīties ar zirgiem un jāšanassportu, bagātināt viņu brīvālaika pavadīšanas iespējas, popularizētveselīgudzīvesveidu.

Jāšanas laukuma nožogojums dos iespēju zirgiem un to jātniekiem īstenot veiksmīgākas treniņnodarbības, tiks radīta droša vide jātniekam un zirgam.

Lai veiksmīgi tiktu vadītas izjādes vai treniņnodarbības, ir jāierobežoizjādeslaukums, kas dod iespēju būt drošā vidē gan jātniekam, gan zirgam. Jātniekam būt saskarē ar zirgu, kas pozitīvi ietekmē bērnu un jauniešu brīva laika pavadīšanu pasākumos Doles salā.

Projekts sniedz iespēju visiemDoles salas, Salaspils un Stopiņu novada iedzīvotājiem (gan bērniem, gan pieaugušajiem) iepazīt un iemīlēt zirgus, pavizināties, sadraudzēties, kā arī uzlabotsavu veselību – pavadot laiku svaigā gaisā un zirga mugurā, tas sniedz arī terapeitisku efektu – uzlabojas cilvēka stāja, tiek nodarbināti “dziļie”muskuļi.

Projekts nodrošinās veiksmīgu un drošu vidi ikdienasjāšanas nodarbībās norobežotā laukumā.

 

 

 


Biedrība “Reāls piedzīvojums”
“Inovatīvu sporta aktivitāšu ieviešana Stopiņu un Salaspils novadā biedrības organizētajos pasākumos”
ELFLA finansējums: 8932,43EUR

Projekta mērķis ir iegādāties pamatlīdzekļus, kas Stopiņu un Salaspils novadam radīs jaunas, inovatīvas sporta aktivitātes, līdz ar to attīstot pasākumu pieejamību un kvalitāti, kā arī vietējiem iedzīvotājiem saglabās un pat vairos vēlmi pavadīt laiku tieši savā novadā.

Iegādātie koplietošanas pamatlīdzekļi– nojume, milzubumba, ūdens bumbas, milzu spēles, jautrie paklāji, gumijas vilkšanas inventārsun spēle“Desu vilkšana” –Stopiņu un Salaspils novados radīs jaunas sporta aktivitātes, līdz ar to attīstot sabiedrisko, publisko, un biedrības organizēto pasākumupieejamību un kvalitāti. Tiks modernizētas esošās sporta un brīvā laika aktivitātes. Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotājiem radīsies iespēja lietderīgi, interesantāk un pozitīvi pavadīt brīvo laiku biedrības organizētajos pasākumos, apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Īstenojot projektu,plānots organizēt vai līdzorganizēt vairāku pasākumu (vismaz līdz trīsgadā) bezmaksas aktivitātes, piemēram, Stopiņu sadraudzības novadu Ģimenes dienu aktivitātes(līdz 400 dalībniekuun vairāk), sporta dienas(ap 200 dalībnieku), labdarības koncertus(ap 150 dalībnieku)vai veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas pasākumus (100 līdz 500dalībnieku), kā arī jaunsargu un jauniešu pasākumus(ap 50 dalībnieku). Iedzīvotājiem tiks dota iespēja piedalīties dažāda veida pasākumos un aktivitātēs par zemākām cenām (10–30 procentuatlaide) un publiskajos,sadarbībā ar pašvaldībām organizētajos pasākumos – dalība bez maksas.

 

Biedrība “SocIntegra”
 “Aprīkojuma iegāde biedrības sniegto pakalpojumu uzlabošanai”
ELFLA finansējums: 7649,75EUR

Projekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu un programmas, kas nepieciešams biedrības “SocIntegra”sniegto pakalpojumu uzlabošanai un veicināstās dažādo pasākumu, aktivitāšu un studijas darbību, paplašinās to klāstu un biedrības sniegto pakalpojumu pieejamību gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan vietējiem iedzīvotājiem Stopiņu Salaspils partnerības teritorijā.

Īstenojot projektu, iegādāts viens 3D printeris, viens portatīvais dators un licencētas programmas un viens planšetdators. Aprīkojums ir uzlabojisbiedrības “SocIntegra”sniegtos pakalpojumus un veicina biedrības pakalpojumu plašāku pieejamību.

Kopš 2014. gada sākusi strādāt biedrības struktūrvienība “Studija TaktilKa, kas izgatavo speciālas taustes kartes, durvju plāksnes un zīmes, ko var izmantot neredzīgie cilvēki, kā arī jebkurš cits cilvēks. Šajosobjektosirreljefielementi, kovar nolasīt ar pieskārienu. Jau vairāk nekā 20 biedrības izgatavotie objekti Latvijā nodrošina vides pieejamību neredzīgiem cilvēkiem. “Studija TaktilKa” ir vienīgā Latvijā, kas ražo šādus objektus. Ar iegādāto iekārtupalīdzību (3D printeris un portatīvais dators)ir kļuvis iespējams izveidot trīsdimensiju taustes priekšmetus no plastmasas un palielināt piedāvātoīpašo objektu klāstu neredzīgiem cilvēkiem, turklāt 3D poligrāfijas pakalpojumi nu ir pieejami vietējiem iedzīvotājiem. Pakalpojumu var pasūtīt caur internetu.

Sakarā ar to, kaviens no biedrības darbības virzieniem ir vides pieejamības novērtēšana, ar iegādāto planšetdatoru ir iespēja arī veikt objektu fotofiksāciju un daudz kvalitatīvāk novērtēt vides objektu pieejamību. Pēc attēlu apstrādes (Photoshop)pasūtītājs var saņemt vizualizāciju ar objekta izmaiņām pēc pielāgošanascilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā kā biedrības specifika ir darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem bieži vien nav iespējuiziet no mājas, ar iegādāto planšetdatoru ir rasta iespējavisu laiku būt tiešsaistē ar šiem cilvēkiem un labāk organizēt viņu darbu no attāluma.

Iegādātais aprīkojums palīdz organizēt un īstenot dažādus biedrības mūžizglītības, integrācijas un citus vietējiem iedzīvotājiem un cilvēkiem ar invaliditāti nozīmīgus projektus. Tas ir uzlabojis biedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību plašākam dalībnieku lokam, atvieglo materiālu sagatavošanas procesu, daudzveido pasākumus visā Stopiņu un Salaspils partnerības teritorijā.

                   

  

 

Stopiņu novada dome
“Cekules ciema sporta aktivitāšu pieejamības uzlabošana”
ELFLA finansējums: 3541,50EUR

 

Projekta mērķis ir brīvā laika pavadīšanas dažādošana Cekules iedzīvotājiem, uzstādot trīs āra trenažierus Cekules ciemā.

Likumā “Par pašvaldībām” ir teikts, ka pašvaldības pienākums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Līdz šim Cekules ciematā bija pieejams bērnu rotaļu laukums, bet pieaugušajiem, kas aktīvi nenodarbojas ar sportu, bet vēlas īstenot āra sporta aktivitātes, nebija nepieciešamās infrastruktūras.

Projekta laikāblakus bērnu rotaļu laukumiem ir uzstādīti trīs āra trenažieri, kur pilnvērtīgi un aktīvi pavadīt laiku dažāda vecuma ciematu iedzīvotājiem. Trenažieri paredzēticilvēkiem, kas ikdienā aktīvi nenodarbojas ar sportu, lai viņi varētu aktīvi un veselīgi pavadītu brīvo laiku un uzlabotu savu fizisko formu.

Āra trenažieri Cekules ciematā ir dažādojuši brīvā laika pavadīšanas iespējas gan vietējiem ciemata iedzīvotājiem, gan citiem novada iedzīvotājiem unciemataviesiem. Projekta īstenošana pozitīvi ietekmējusiciemataiedzīvotāju un viesu veselības stāvokli un vairojusi sportotprieku, kā arī palielinājusi teritorijas pievilcīgumu.

 

 

 

 

Stopiņu novada dome
“Aprīkojuma iegāde Stopiņu pamatskolas volejbola un futbola laukumam”
ELFLA finansējums: 2166,69EUR

Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt sporta laukumā futbola vārtus ar tīklu, soliņus un volejbola komplektu, lai nodrošinātu Stopiņu unSalaspils novadu iedzīvotāju sporta aktivitāšu uzlabošanu.

Stopiņu novada dome, kuras pārraudzībā atrodas Stopiņu pamatskolas sporta laukums, saskaņā ar likumu“Par pašvaldībām” ir atbildīga par iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanu. Tā kā Sauriešu ciematā sporta laukums ir vienīgais, kur var nodarboties ar sporta aktivitātēm un tajā trenējas gan Stopiņu, gan Salaspils novadu iedzīvotāji, bijanepieciešams atjaunot inventāru un labiekārtot sporta laukumu.

Īstenojot projektu, iegādāts pludmales volejbola komplekts, pludmales futbola vārti ar tīklu un soliņi. Pludmales sporta spēļu komplekti ir nostiprināti un kļuvuši stacionāri. Soliņi bijanepieciešami, lai sporta laukuma apmeklētāji varētu nolikt savas līdzpaņemtās mantas un atpūsties, jo līdz šim tādu iespēju nebija.

Iegādājoties jaunus futbola vārtus, volejbola komplektu un uzstādot soliņus, irpaplašināts laukuma izmantojuma iespēju klāsts, paaugstinājusies treniņu kvalitāte,auguši sportiskiesasniegumi, augusi arī iedzīvotāju apmierinātība, jolabiekārtotais laukums sniedz iespējas organizēt dažādas sporta aktivitātes, kurās tiek iesaistītasģimenesar bērniem.

Sporta laukums ir pieejams visiem, un tajā var rīkot dažādus pasākumus. Jaunieši un bērni arvien aktīvāk iesaistāssportiskāsaktivitātēsun mazāk laika pavadamazkustīgi untelpās.

 


Stopiņu novada dome
“Aprīkojuma iegāde Sauriešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika dažādošanai”
ELFLA finansējums: 1167,02EUR

Projekta mērķis ir Sauriešu ciemata un blakus esošo ciematu iedzīvotāju brīvā laika dažādošanai iegādāties dažādas pārvietojamas spēles, kovar izmantot gan dienas centrā, gan organizējot brīvā laika aktivitātes brīvā dabā.

 

Stopiņu novada dome, kuras pārraudzībā atrodas Stopiņu pamatskolas sporta laukums, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir atbildīga par iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanu. Dienas centru “Saurieši” apmeklē gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie, viņi darbojas gan radošajās, gan sporta aktivitātēs. Lai uzlabotu dienas centra tehnisko nodrošinājumu, ir nepieciešams iegādāties dažāda veida spēles, konepieciešamības gadījumā var arī pārvietot: teniss, biljards, dažādas galda spēles 3 in 1. Tās var spēlēt dienas centrā, kā arī ir iespēja organizēt spēļu dienas citviet ciematā. Tā kā centra telpas nav lielas, iespēja spēlēt spēles brīvā dabā piesaistītu arvien vairāk iedzīvotāju, kam nu būs iespēja pavadīt savu brīvo laiku kopā ar bērniem. Tiek plānots regulāri organizēt sporta un radošas aktivitātes sestdienās, lai vecāki kopā ar bērniem aktīvi līdzdarbotos. Šo pasākumu organizēšanā piedalīsies arī brīvprātīgie jaunieši no jaunatnes programmas Erasmus+.

Iegādājoties jaunas spēles, ir kļuvis iespējams organizēt dažādas aktivitātes ciematā un ir palielinājusies iedzīvotāju apmierinātība ar iespēju vecākiem kopā ar bērniem aktīvi darbojoties, pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi. Arī jaunieši un pieaugušie var iesaistīties organizētajos pasākumos.

Brīvprātīgie jaunieši var veiksmīgi līdzdarbotiesciemata dzīvē, organizējot pasākumus, ieinteresējot jauniešus iesaistītiesbrīvprātīgodarbā.

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra