ELFLA VII projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Aktīvās atpūtas atbalsta biedrība “Dole”
Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Doles salā”
ELFLA finansējums: 8466,84EUR

Projekta mērķis ir popularizēt Doles salu, veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot šo brīnišķīgo vietu, kas ar savu dabas krāšņumu mudina pievērstiesveselīgamdzīvesveidam, kā arī radīt iespēju dažādot un paplašināt sportisko aktivitāšu iespējasne tikai Doles salā, bet visā pagasta teritorijā, nodrošinot šo sportisko un aktīvo pasākumu veiksmīgu norisi visa gada garumā neatkarīgi no laika apstākļiem.

Projektā iegādāta telts ar aprīkojumu – galdiem un soliem. Pilnībā aprīkoto teltivar izmantot kā atpūtas telpas, sacensību organizatoru un dalībnieku pulcēšanās, uzturēšanās, finiša, atpūtas, apbalvošanasvietu, kas nodrošina jebkura pasākuma, piemēram, bērnu un jauniešu nometņu,veiksmīgu norisi. Teltiar aprīkojumu paredzētsizmantot ne tikai kā Doles salas aktīvo pasākumu norises centru, bet, iespēju robežās, to varēslietotgan citu biedrību, gan pagasta rīkotospasākumos.

Veidojot bērnu un jauniešu nometnes, pateicoties šim projektam, ir iespēja neatkarīgi no mainīgajiem laika apstākļiem izpildīt iecerēto programmu, arī lielāka mēroga sacensībās organizatorus nodrošināt ar pajumti. Teltī vienlīdz labi var organizēt seminārus vaivideo vakarus par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Notiek sadarbība ar citām novada biedrībām – biedrību “Salaspils pensionāru kopa”, daudzbērnu ģimeņu biedrību “Mārtiņsala”.

Biedrība savas aktivitātes saista ar Doles salu, kā arī, sadarbojoties ar citām biedrībām un Salaspils novada domi,visupagasta teritoriju.

 


 

Stopiņu novada dome
“Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”
ELFLA finansējums: 22320,00EUR
 

Projekta mērķis ir brīvā laika pavadīšanas dažādošana Sauriešu un Līču iedzīvotājiem, uzstādot āra trenažierus Sauriešu un Līču ciemos.

Likumā “Par pašvaldībām” ir teikts, ka pašvaldības pienākums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Līdz šim Sauriešu un Līču ciematos bija pieejami tikai bērnu rotaļu laukumi undažādi sporta laukumi (basketbola, volejbola, futbola), taču iedzīvotājam, kas aktīvi nenodarbojas ar sportu, bet vēlas īstenot āra sporta aktivitātes, kas nav saistītas ar grupu sportu, nebija nepieciešamās infrastruktūras.

Projekta laikāblakus bērnu rotaļu laukumiem uzstādīti āra trenažieri, kur pilnvērtīgi un aktīvi var pavadīt laiku dažāda vecuma ciematu iedzīvotāji. Trenažieri paredzēti, lai aktīvi un veselīgi pavadītu brīvo laiku un uzlabotu savu fizisko formu cilvēkiem, kas ikdienā aktīvi nenodarbojas ar sportu. Rasta iespēja ikvienam ciematu iedzīvotājiem bez maksas, sev ērtā laikā trenēties un uzlabot savu fizisko formu.

Uzstādīti astoņi trenažieri Līču ciematā un astoņi trenažieri Sauriešu ciematā, tādējādi dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan vietējiem ciematu iedzīvotājiem, gan citiem novada ļaudīm un novada viesiem. Projekta īstenošana pozitīvi ietekmējusi ciematu iedzīvotāju un viesu veselības stāvokli un vairojusi sportotprieku, kā arī palielinājusi teritorijas pievilcīgumu.

           

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra