Par mums

LEADER vietējā rīcības grupa – biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība”

Biedrība dibināta 2009. gada 17. septembrī (reģ. Nr. 40008146537). Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā.

Biedrības mērķi:

  • veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritoriju attīstībā;
  • izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai;
  • attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību;
  • veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
  • koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
  • pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Par konkrēto projektu konkursu norises kārtību, izsludināšanas laikiem un pieejamo finansējumu, kā arī par konsutlācijām projektu rakstīšanā aicinām interesēties biedrībā “Stopiņu Salaspils Partnerība”.

Vairāk informācijas iespējams iegūt Stopiņu novada mājas lapā, Salaspils novada mājas lapā un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

stopini_salaspils

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra