Dokumenti

ELFLA vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt Stopiņu un Salaspils Partnerības Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības plāna ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu. 

ELFLA Projektu vērtēšanas komisijas nolikums

Projektu vērtēšanai ir izstrādātas un apstiprinātas projektu vērtēšanas vadlīnijas:

Vērtēšanas vadlīnijas

Atbalsta pretendenta pašnovērtējums_1.1.rīcība

Atbalsta pretendenta pašnovērtējums_1.3.rīcība

Atbalsta pretendenta pašnovērtējums_2.1. un 2.2. rīcībanoderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra