Projektu vērtēšanas kārtība

ELFLA vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt Stopiņu un Salaspils Partnerības Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības plāna ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu. 

ELFLA Projektu vērtēšanas komisijas nolikums

Projektu vērtēšanai ir izstrādātas un apstiprinātas projektu vērtēšanas vadlīnijas:

Vērtēšanas vadlīnijas

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra