ELFLA PROJEKTI

"Stopinu Salaspils Partnerībā" realizējot LEADER pieeju un izsludinot projektu konkursus "Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai 2009.-2013.gadam" ELFLA atbalsta saņemšanai, kopš 2010.gada finansiālu atbalstu saņēmuši 49 projekti.

Kopējais piešķirtais finansējums no ELFLA ir 352 384,27 eur.

 

Izsludinātas 9 projektu konkursu kārtas 2 rīcībās:

1.Rīcība: Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana pakalpojumu saņemšanai mazāk apdzīvotajās vietās.

2.Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra