ELFLA V projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Stopiņu novada dome
“Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves iekštelpu labiekārtošana”
ELFLA finansējums: 3452,44EUR

 

Projekta mērķis ir uzlabot Stopiņu pamatskolā sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību vietējiem iedzīvotajiem.

Projekta laikālabiekārtotas Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves telpas: datorklasei iegādāti četri jauni datori un attiecīga datorprogrammatūra, pieci datorgaldi, kā arī dīvāns un trīs ērti krēsli uzgaidāmajai telpai.

Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves iekštelpu labiekārtošananodrošina Sauriešu ciema iedzīvotajiem iespēju piedalīties dažādās aktivitātēs, kas notiek skolā.

Stopiņu skola ir organizējusi datorkursus Sauriešu ciema senioriem. Datorklasi un interneta pakalpojumus var izmantot ikviens iedzīvotājs – gan pieaugušie, gan bērni, gan jaunieši, kuri raksta referātus, studiju darbus. Jo īpaši jaunā datortehnika ir noderīga tiem, kam tācitādi nav pieejama.

Izmantojot Tildes Biroja datorprogrammu, krieviski runājošie Sauriešu ciema iedzīvotāji varēs uzlabot latviešu valodas zināšanas.

 

 

Stopiņu novada dome
“Multifunkcionāla sporta seguma iegāde Ulbrokas sporta kompleksam”
ELFLA finansējums: 24645,62EUR

 

Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt multifunkcionālusporta segumu Ulbrokas sporta kompleksā, lai nodrošinātu Stopiņu unSalaspils novaduiedzīvotāju sporta aktivitāšu uzlabošanu.

Īstenojot projektu, ir iegādāts un uzstādīts multifunkcionāls, augstas kvalitātes grīdas segums, kas atbilst FIBA,FIVB, IFF, IHF(starptautiskie sporta veidi) standartiem. Iepriekšējais Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa zāles grīdas konstrukcijas un segmateriāla ieklājums vairs nevarēja pilnvērtīgi tikt izmantots esošajā ekspluatācijas režīmāvienlīdz veiksmīgi visiem sporta veidiem (rokas bumba, basketbols, volejbols, florbols, futbols u. c.), kas noris sporta zālē.

Ulbrokas sporta kompleksā regulāri trenējas Stopiņu unSalaspils novadu un pilsētasiedzīvotāji, kuriem treniņu kvalitātes paaugstināšanai sporta kompleksā nepieciešams jauns grīdas segums. Pēc grīdas seguma ieklāšanas ir acīmredzama treniņu kvalitātes paaugstināšanās, sportistu apmierinātība, sporta sasniegumu pieaugums, kā arī Ulbrokas sporta kompleksa atpazīstamība. Pieaugusi arī iedzīvotāju interese par sporta kompleksa telpām treniņu u. c. dažādu pasākumu rīkošanai.

Stopiņu novada dome
Interaktīvā kabineta labiekārtošana Stopiņu novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas uzlabošanai”
ELFLA finansējums: 3452,44EUR
 

 

Projekta mērķis ir iegādāties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu kabineta iekārtošanai, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību Stopiņu novada iedzīvotājiem.

Interaktīvajā kabinetā Stopiņu novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, piemēram, psihologa konsultācijas, kas ietver smilšu terapiju; darbosies atbalsta un pašpalīdzības grupas, kā arī izglītojošās un informatīvās grupas. Kabineta telpās ir veikts kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles, un tas ir aprīkots ar nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu pakalpojumu sniegšanai. Kabineta kosmētiskaisremonts veikts par Stopiņu novada domes finansējumu.

Interaktīvā kabineta darbība ir uzlabojusi Sociālā dienesta publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, ka arī tiek veicināta sadarbība starp NVO un pašvaldību. Tiks pieaicināti lektori grupu vadīšanai gan no valsts un pašvaldību, gan NVO institūcijām. Papildu uzmanība tiek pievērsta cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītošanai, viņu vajadzībām rīkojot atbilstošas izglītojošās lekcijas un seminārus. Šādu grupu apmācība un grupu vadīšana veicina Stopiņu novada iedzīvotāju iesaistīšanos dažādos sabiedriskos procesos un nākotnē veicinās iedzīvotāju interesi par novadā notiekošajām aktivitātēm.

 

Biedrība “Horses.eu”
“Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde atpūtas un sporta iespēju pilnveidošanai un dažādošanai”
ELFLA finansējums: 8996,19EUR

 

Projekta mērķis ir zirgu pārvadājamās piekabes iegāde, kas dos iespēju “Horses.eu” zirgiemveiksmīgi nokļūt līdz sabiedrisko aktivitāšu un kultūras pasākumu norises vietām– Doles salā rīkotajiem svētkiem, dabas takām un citiem nozīmīgiemsvētkiem, kā arī nodrošinās transportēšanu uz treniņsacensību/sacensību norises vietām. Īstenojot projektu, tiks radīta bērnu, jauniešu un ģimeņu interesepar iespēju izmantot zirgus pasākumos, kur tiekpopularizētsveselīgsdzīvesveids.

Lai veiksmīgi nogādātu zirgus līdz sabiedrisko aktivitāšu un kultūras pasākumiem, ir nepieciešama zirgu pārvadājamā piekabe. Projekta īstenošana nodrošinājusiiedzīvotājiem iespēju vizināties ar zirgiem, būt saskarē ar zirgiem, kas pozitīvi ietekmē bērnu brīva laika pavadīšanu pasākumos Doles salā.

Īstenojot projektu,iegādāta zirgu pārvadājama piekabe, ar kuras palīdzību droši var transportēt divuszirgus. Biedrības “Horses.eu” biedriem ir rasta iespēja pilnveidoties pajūgu braukšanas un amatieru sporta disciplīnās. Treniņnodarbības notiek piecasdienas nedēļā. Treniņsacensībasun sacensības tiek rīkotas katrānedēļas nogalē, betlīdz šim nav bijisiespējupiedalīties transporta problēmudēļ.

Iespēja visiem Doles salas, Salaspils un Stopiņu novada iedzīvotājiem (gan bērniem, gan pieaugušajiem) iepazīt un iemīlēt zirgus, pavizināties,sadraudzēties, kā arī uzlabot savu veselību, pavadot laiku svaigā gaisā zirga mugurā, kas sniedz arī terapeitisku efektu – uzlabojas cilvēka stāja, tiek nodarbināti dziļiemuskuļi.

Projekts nodrošina veiksmīgu un drošu zirgu transportēšanu uz svētku norises vietām, kur visiem svētku apmeklētājiem ir iespēja gūt patīkamus un neaizmirstamus iespaidus; kā arī četri biedrības jātnieki amatierisavas treniņos gūtās prasmes varēs pilnveidot sacensībās. Zirgu pārvadājamā piekabe ir ļoti noslogota, tas liecina, cik nepieciešama tā bija!

             

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra