EZF projekti

"Stopinu Salaspils Partnerībā" realizējot Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.-2013. gadam un izsludinot projektu konkursus pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 4. prioritārajā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” kopš 2010.gada īstenoti 6 projekti, vēl 2 ir realizācijas procesā.

 

Aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”

1. Rīcībā: Teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

realizēti 4 projekti, no tiem 1 vietējās pašvaldības projets, bet 3 dažādu biedrību projekti.

 

Aktivitātē "Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība"

2. Rīcībā: Tūrisma pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

realizēti 2 dažādu biedrību projekti.

 

 

 


 

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra