LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Biznesa projektu konkurss‘’Radām novadam’

Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību vienā no labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā. [Lasīt vairāk]

Jauniešiem par uzņēmējdarabības uzsākšanu

Biedrība "Radošās Idejas" iepazīstina ar projekta "Shake Up Start Ups" ietvaros sagatavoto rokasgrāmatu [Lasīt vairāk]

Projekts "Siltināto gaisa vadu rūpnīca"

Realizēts ELFLA projektu konkursa 1. kārtas projekts “Jaunu produktu ieviešana SIA “CLBK” ražošanā”, rīcībā 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo prouktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. [Lasīt vairāk]

MĀCĪBU SEMINĀRS VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU PĀRSTĀJIEM PAR LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANU UN ADMINISTRĒŠANU

2017. gada 17. un 18. janvārī Allažu pagastā, Siguldas novadā seminārā par LEADER pieejas īstenošanu pulcējās Latvijas VRG pārstāvji. [Lasīt vairāk]

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra