LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Projektu konkursa 1. kārta

Izsludināta "Stopiņu Salaspils Partnerības" Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam LEADER projetu konkursa 1. kārta [Lasīt vairāk]

Gatavojies realizēt savas idejas ar LEADER?!

Iesakām iepazīties ar LAD sagatavoto aktuālo informāciju [Lasīt vairāk]

Apstipināta SVVA statēģija 2014.-2020. gadam

Stratēģija apstiprināta - drīz maisam gals būs vaļā! [Lasīt vairāk]

Nominēts LEADER Dižprojekts 2015

Konkurss „Dižprojekts” - radoši un drosmīgi risinājumi lauku attīstībai [Lasīt vairāk]

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra