LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Otrā DaugavAbasMalas satikšanās Stopiņu novadā

Projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” Otrā DaugavAbasMalas satikšanās Stopiņu novadā 2018.gada 10.oktobrī; Ulbrokas kutūras namā, Institūta ielā 1c, Ulbrokā [Lasīt vairāk]

Iedzīvotāju aptauja

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" lūdz iedzīvotājus izteikt viedokli par LEADER programmas īstenošanu Stopiņu un Salaspils novados. [Lasīt vairāk]

4.kārtas projektu vērtēšanas kopsavilkums

Izvērtēti un apstiprināti ELFLA projektu konkursa 4. kārtas projektu iesniegumi. [Lasīt vairāk]

Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija

Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija piestāj Ogres, Ikšķiles, Salaspils, Stopiņu un Ķekavas novados [Lasīt vairāk]

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra