LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Izsludinam projektu pieņemšanas 9.kārtu!

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 22. augusta līdz 22.septembrim. [Lasīt vairāk]

LEADER 8. kārtas rezultāti

LEADER 8. kārtas (11.02.2022. - 11.03.2022.) rezultāti [Lasīt vairāk]

Izsludinam projektu pieņemšanas 8.kārtu!

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 11. februāra līdz 11. martam. [Lasīt vairāk]

LEADER 7.kārtas rezultāti

❗️LEADER 7.kārtas (28.10.2020. - 28.11.2020.) rezultāti [Lasīt vairāk]

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra