Par biedrību

LEADER vietējā rīcības grupa – biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība”
Biedrība dibināta 2009. gada 17. septembrī (reģ. Nr. 40008146537). Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā.

Biedrības mērķi ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritoriju attīstībā. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos. Koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Par konkrēto projektu konkursu norises kārtību, izsludināšanas laikiem un pieejamo finansējumu, kā arī par konsutlācijām projektu rakstīšanā aicinām interesēties biedrībā “Stopiņu Salaspils Partnerība”. Vairāk informācijas pašvaldību mājas lapās www.stopini.lv un www.salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.l

 

 

LEADER vietējā rīcības grupa – biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība”
Biedrība dibināta 2009. gada 17. septembrī (reģ. Nr. 40008146537). Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā.

Biedrības mērķi ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritoriju attīstībā. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos. Koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Par konkrēto projektu konkursu norises kārtību, izsludināšanas laikiem un pieejamo finansējumu, kā arī par konsutlācijām projektu rakstīšanā aicinām interesēties biedrībā “Stopiņu Salaspils Partnerība”. Vairāk informācijas pašvaldību mājas lapās www.stopini.lv un www.salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.l

 

LEADER vietējā rīcības grupa – biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība”
Biedrība dibināta 2009. gada 17. septembrī (reģ. Nr. 40008146537). Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā.

Biedrības mērķi ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritoriju attīstībā. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos. Koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Par konkrēto projektu konkursu norises kārtību, izsludināšanas laikiem un pieejamo finansējumu, kā arī par konsutlācijām projektu rakstīšanā aicinām interesēties biedrībā “Stopiņu Salaspils Partnerība”. Vairāk informācijas pašvaldību mājas lapās www.stopini.lv un www.salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.l

 

LEADER vietējā rīcības grupa – biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība”

Biedrība dibināta 2009. gada 17. septembrī (reģ. Nr. 40008146537). Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā.

Biedrības mērķi ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritoriju attīstībā. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos. Koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.


Par konkrēto projektu konkursu norises kārtību, izsludināšanas laikiem un pieejamo finansējumu, kā arī par konsutlācijām projektu rakstīšanā aicinām interesēties biedrībā “Stopiņu Salaspils Partnerība”. Vairāk informācijas pašvaldību mājas lapās www.stopini.lv un www.salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 

 

ELFLA padomes  priekšsēdētāja - Vita Paulāne

ELFLA padomes locekļi:
Malda Caune
Uģis Ušpelis
Linda Čakše
Mārcis Pumpurs
Ingrīda Balode
Marija Šenne
Anda Višķere
Aija Šibajeva

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra