LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

2. Eiropas augu / zālīšu tikšanās

No 26. līdz 29. aprīlim Rumānijā notiks 2. Eiropas augu / zālīšu tikšanās, ko organizē Forum Synergies.

Pasākumā piedalīties tiek aicināts  ikviens, kas ikdienā vāc, pārstrādā vai klientiem piedāvā (pārdodot vai degustējot) dažādus augus.
Plānotā programma un apraksti par dažām iniciatīvām, kas tiks prezentātas te: http://www.forum-synergies.eu/article415.html
Reģistrācija šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1Ls59e0F2OcMd-X6orf_gDuWpayLWkYglrRvnyd0t582MQ/viewform
Gribētāju ir daudz, tāpēc pamatojiet dalības vēlmi ar motivāciju.
Dalība bez maksas. Iespēja saņemt transporta kompensāciju.
 
Latvijas Lauku forums,
LLF biroja tel. 28855427
llf.partneribas.lv   |   facebook.com/laukuforums

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra